Temel Makina Dinamiği Eğitimi Çalıştayı


Ondokuz Mayıs Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü'nde, Makina Teorisi Derneği ve Makine Bilişim Topluluğu’nun katkılarıyla 29 Ocak - 03 Şubat 2018 tarihleri arasında “Temel Makina Dinamiği Eğitimi Çalıştayı” gerçekleştirilecektir.
 
Çalıştay katılım koşulları, bilimsel ve sosyal program ve çalıştay hakkında ek bilgi aşağıdadır. Katılımcı sayısı 35 kişi ile sınırlıdır, bu nedenle MakTeD üyelerine öncelik tanınacaktır.
 
Katılım taleplerinizi, aşağıdaki örnek tabloyu göz önüne alarak 15.01.2018 tarihine kadar, çalıştayın iletişim adresi nurdan.bilgin@omu.edu.tr adresine göndermenizi rica ederiz. Geri bildirimler 17.01.2018 tarihinde yapılacaktır.Saygılar sunar, iyi çalışmalar dileriz.
 
Düzenleme Kurulu Adına,
Yrd. Doç. Dr. Nurdan Bilgin
 

ÇALIŞTAY KATILIM KOŞULLARI


Katılımcı Profili: Genç akademisyenler, yüksek lisans ve doktora öğrencileri, Katılımcı Sayısı: Katılımcı sayısı 35 kişi olarak belirlenmiştir.

Katılım Ücreti: Eğitim ve Sosyal Etkinlikler için herhangi bir ücret talep edilmemektedir. Ancak ulaşım ve konaklama masrafları katılımcıya aittir.

Katılım Önceliği: MakTeD üyelerine öncelik tanınacaktır.
Katılım Bildirimi: 15.01.2018 tarihine kadar, nurdan.bilgin@omu.edu.tr adresinden talepler toplanacak, geri bildirimler 17.01.2018 tarihinde yapılacaktır.

 

ÇALIŞTAY PROGRAMI (TASLAK)
 

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

 

- Mekanizmalarda serbestlik derecesi ve döngü denklemleri

- Mekanizmalarda Excel Uygulamaları

- Kinematik etki katsayıları, hız ve ivme analizi

- Statik ve Dinamik kuvvet analizi

- Tek serbestlik dereceli makinaların hareket denklemi

- Eyleticiler, elektrik motorları

- Hareket denkleminin sayısal çözümü

- Sakınımsal (Konservatif) sistemlerde hareket denkleminin analitik çözümü ve sürekli rejimde volan hesabı

- Dönel makinalarda (rotorlar) dengeleme

- Mekanizmalarda statik dengeleme

 

ÇALIŞTAYIN AMACI

 
Makina Dinamiği genel esasları, makina parçalarının hareket kanunları, makinanın çalışması esnasında meydana gelen kuvvetler ve bu kuvvetlerin makinanın kendisine ve makinaya bağlı olan diğer cisimlere veya makinalara olan etkilerinin incelenmesi şeklinde özetlenebilir. Bu konu kapsamında, herhangi bir makina tasarımı yapılırken öncelikle yapılması gereken dinamik inceleme anlatılmaktadır. Makine dinamiği konusunun çok iyi şekilde öğrenilmesi ve öğretilmesi genç akademisyenler ve akademisyen adayları için önemli bir zorluk ve zorunluluktur. Düzenlenecek ulusal çalıştay, genç akademisyenlere ve özellikle bu kapsamdaki yüksek lisans ve doktora öğrencilerine sözü edilen gerekli bilgiyi kazandırmasının ötesinde, konunun öğretilmesine ilişkin farklı yaklaşımları tanımalarını sağlamayı amaçlamaktadır. Aynı zamanda, bu tür etkinlikler, bu alanda çalışan genç akademisyenlerin birbirini tanımasına, aralarında işbirliği ilişkileri geliştirmelerine ve devam ettirmelerine olanak tanımaktadır. Bu sayede, üniversiteler arasındaki bölgesel ve gelişimsel eşitsizliğin de giderilmesi konusunda küçük de olsa adımlar atılabilmektedir.
 

Düzenleme Kurulu

 

Yrd. Doç. Dr. Nurdan BİLGİN (OMÜ)
Doç. Dr. Hakan ÖZCAN (OMÜ)
Arş. Gör. Mehmet KORKUNÇ (OMÜ)
Arş. Gör. Onur YONTAR (OMÜ)


İletişim

 

E-posta: nurdan.bilgin@omu.edu.tr
Tel: 0 362 312 19 19 - 1536